09221364971

چشم › پلت سایه

چشم › پلت سایه

برند

سایه کالر آیکون رز

سایه کالر آیکون رز

WET N WILD

210,000 تومان
پلت سایه ولوت رز

پلت سایه ولوت رز

REVOLUTION

250,000 تومان
پالت سایه ویزیونری

پالت سایه ویزیونری

REVOLUTION

250,000 تومان
پالت پرواکتیو

پالت پرواکتیو

REVOLUTION

250,000 تومان
پالت سایه فور اور فلاولس
سایه کالر ایکون گلامور

سایه کالر ایکون گلامور

WET N WILD

230,000 تومان
پالت سایه نیو نچرال

پالت سایه نیو نچرال

REVOLUTION

485,000 تومان
پلت سایه فوراورفلاولس الور
پالت جیمز چارلز

پالت جیمز چارلز

MORPHE
2 مدل
1,220,000 تومان
سایه اولتیمت نود

سایه اولتیمت نود

REVOLUTION
3 مدل
310,000 تومان
نیوترلاس ۲

نیوترلاس ۲

REVOLUTION

250,000 تومان
پلت سایه 16 رنگ شماره 183
پلت سایه 16 رنگ شماره 300
پلت سایه 18 رنگ

پلت سایه 18 رنگ

LYKD

210,000 تومان
پلت سایه فور اوور فلاولس افیتیتی
پلت سایه 15 رنگ

پلت سایه 15 رنگ

TECHNIC

316,000 تومان
پلت دو طرفه کالر بوک

پلت دو طرفه کالر بوک

REVOLUTION

600,000 تومان
پلت سایه مکس ریلودد بیگ شات
پلت چند کاره

پلت چند کاره

NYX
2 مدل
395,000 تومان
پلت کالر آیکون

پلت کالر آیکون

WET N WILD

195,000 تومان
پلت سایه اولتیمت نچرال
سایه کالر آیکون نود

سایه کالر آیکون نود

WET N WILD

موجود نیست
سایه کالر آیکون کامفورت زون
پلت اولتیمت رنگ نئون
پلت سایه ویتالیتى

پلت سایه ویتالیتى

REVOLUTION

موجود نیست
پلت رولوشن پرو

پلت رولوشن پرو

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه رولوشن پرو

پلت سایه رولوشن پرو

REVOLUTION

موجود نیست
پالت سایه نیوترالس3

پالت سایه نیوترالس3

REVOLUTION

موجود نیست
پالت سایه اولتیمت ادیت
پالت سایه اولتیمت ادیت نئون
پلت سایه شب

پلت سایه شب

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه روز

پلت سایه روز

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه چیلید

پلت سایه چیلید

REVOLUTION

موجود نیست
سایه تکی شاینی

سایه تکی شاینی

KIKO MILANO

موجود نیست
پالت نیکس ٤٠ رنگ

پالت نیکس ٤٠ رنگ

NYX

موجود نیست
پلت سایه

پلت سایه

REVOLUTION

موجود نیست
پلت کرنبرى اند چاکلت

پلت کرنبرى اند چاکلت

REVOLUTION

موجود نیست
پلت چاکلت رزگلد

پلت چاکلت رزگلد

REVOLUTION

موجود نیست
پلت سایه و رژگونه

پلت سایه و رژگونه

KIKO MILANO

موجود نیست
پلت بالم بینا

پلت بالم بینا

THE BALM

موجود نیست
پلت مینى کراش

پلت مینى کراش

SEPHORA

موجود نیست
پلت کافى

پلت کافى

REVOLUTION

موجود نیست